Тернопільський національний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського
Зі спортом дружити - здоровими бути!
685 21.06.2017
Наказ № 305 від 20.06.2017 р. "Про створення комісії та проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді"

 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І. Я. Горбачевського

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

Наказ № 305 від 20.06.2017 р.

Про створення комісії  та проведення
щорічного оцінювання фізичної
підготовленості студентської  молоді
 

У відповідності до листа Міністерства освіти і науки України, комітету з фізичного виховання та спорту, Тернопільського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України № 133 від 26.04.2017 р., на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» та наказу Міністерства молоді та спорту України від 15 грудня 2016 року № 4665 «Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» (далі тестів), затвердженого і Міністерстві юстиції України 10 лютого 2017 року за № 195/300633, та листа Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України «Щодо проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнівської та студентської молоді» щодо проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнівської та студентської молоді у травні 2017 року, –

Н А К А З У Ю:

 1. Створити комісію оцінювання стану здоров’я студентів у складі:

голова: С.Й. Запорожан – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»;
члени:

 • Б.Г. Насалик доц. кафедри внутрішньої медицини №3;
 • В.О. Качор доц. кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами.
 1. Комісії з 1.09 до 20.09.2017 року провести обстеження студентів I-II курсів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» усіх факультетів очної форми  навчання та подати завірені списки на кафедру фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання.
 2. Створити комісію з оцінювання фізичної підготовки студентів:

голова: Д.В. Попович – завідувач кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»;
члени:

 • В.Б. Коваль – доц. кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання;
 • В.В. Шафранський – доц. кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання;
 • Н.О. Давибіда – доц. кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання;
 • Н.М. Безпалова – доц. кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання;
 • Л.В. Новакова – ас. кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання;
 • В.Л. Назарук – ас. кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання;
 • С.М. Клекот – ас. кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання;
 • П.П. Бондар – ст.лаб. кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання;
 • Г.Т. Питляр – лаб. кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання.
 1. Комісії з 21 вересня по 14 жовтня 2017 року провести оцінювання фізичної підготовленості студентів шляхом тестування.
 2. Відповідальним за роботу комісій призначити проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи проф. С.Й. Запорожана.
 3. Канцелярії ознайомити з наказом працівників ВНЗ під розписку.
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково – педагогічної проф. А.Г. Шульгая.

Ректор                                                                        М. Корда

Погоджено:
Проректор з науково-педагогічної роботи                                          А. Шульгай
В.о начальника юридичного відділу                                                     Н. Цпін
Завідувач канцелярії                                                                                  Т. Бунт