Тернопільський національний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського
Зі спортом дружити - здоровими бути!
717 20.03.2017
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ФІТНЕСУ

Розвиток сучасної цивілізації супроводжується дією різноманітних факторів соціально-економічного, політичного, особистого характеру, що викликають великі психічні навантаження і негативно впливають на стан здоров’я людини. Основним джерелом збереження здоров’я є сама людина, оскільки стан здоров’я на 60% формується способом життя і лише на 40% визначається умовами життєдіяльності, факторами спадковості та втручання медицини. Отже, для збереження і зміцнення здоров’я потрібно цілеспрямовано працювати над собою. Досвід фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням показує, що найбільш популярним є заняття різними видами фітнесу.

Фітнес – одна з найпопулярніших у всьому світі систем оздоровлення, яка дозволяє задовольнити сучасні потреби різних вікових груп населення, що бажають зробити свою фігуру красивою, а здоров’я міцним. Її головні відмінні риси – індивідуальний підхід до тих, що займаються і персональний підбір дієти. Сучасна фітнес-індустрія пропонує велике їх розмаїття: аквафітнес, акваджокінг, спінінг або сайкл рібок, памп-фітнес, спінбайк- аеробіка, слайд-фітнес, резист бол, степ-фітнес, дубль-степ, йога-фітнес, бокс- фітнес і карате-фітнес. Це розмаїття дозволяє розширити діапазон впливу фізичних вправ на організм тих, хто займається. Сучасні види фітнесу відрізняються ефективним впливом практично на усі рухові якості, використанням оригінальних засобів з чітко вираженим оздоровчим ефектом.

Кожному історичному періоду властива своя культура рухів під музику, але у всі часи вона була пов’язана з життям і побутом людей. У країнах Сходу та Індії ще чотири тисячоліття тому лікарі використовували рухи з лікувальною метою. Тому поява сучасних оздоровчих напрямків історично обумовлена. У стародавній Греції одним із різновидів гімнастики була орхрестика, яку можна вважати попередницею аеробіки. У середні віки з’явились перші побутові танці в селянському середовищі.

На межі двох століть гімнастика переживає свій злет. Формуються різні напрямки фізкультурно – оздоровчих занять: німецька, шведська, сокольська гімнастика (у наші часи існує у вигляді гігієнічної, шкільної, виробничої гімнастик), гімнастика Мюллера, дихальні гімнастики, атлетична гімнастика Сандова та інші. Найбільш близьким до сучасної аеробіки були системи Ф Дельсарта, Ж.Демені, Е.Ж.Далькороза. Розроблена Ф.Дельсартом система вправ взаємозв’язком між емоційним станом людини і її рухом. Французький фізіолог Ж. Демені винайшов систему гімнастичних вправ, що базується на переважному значенні ритму і гармонії рухів.

Приблизно в той же час професор Женевської консерваторії Е.Ж.Далькроз розробив гімнастику, що поєднувала рухи з музичним супроводом та сприяла розвитку слуху й м’язового відчуття ритму. Системи, які були засновані Демені, Дельсартом, Далькрозом мали чимало послідовників. Особливе місце в цьому належить славетній танцівниці Айседорі Дункан. Її танці були побудовані на вільній пластиці, за допомогою якої можна висловлювати свої почуття і переживання. Різноманітні ритмопластичні системи були розповсюджені і в нашій країні. У 1910 році були відкриті курси по Далькрозу в Петербурзі. Звідси починали свої шляхи різні школи художньої гімнастики.

Державна комісія освіти у 1918 році дала високу оцінку масовій гімнастиці, визначивши її найважливішим фактором фізичного розвитку дітей. Цікаво, що у 30-40 роки в гімнастиці починають переважати елементи сокільської гімнастики.

Але одночасно розвиваються різні стилі природної ритмопластичної гімнастики. Тим часом, в Європі набуває масовості захоплення танцями та джаз-гімнастикою. У 70-ті роки в США під впливом робіт К.Купера та Д.Соренсен ідею аеробіки втілили в галузь танцювальної гімнастики, назвавши напрямок „аеробічні танці”. І в подальшому Джейн Фонда, Сідні Ромм, Марлен Шарель активно втілюють аеробний напрямок гімнастики. Великий внесок у розвиток сучасних напрямків оздоровчих гімнастик та їх впровадження в практику зробили такі фахівці, як О.Іванова, Т.Лисицька, С.Краміна, Н.Овчинникова, І.Бобрін. Серед українських фахівців варто відзначити здобутки Ж.Бєлокопитової, Є.Бірюк, Т.Пасічної. Фітнес сьогодні виступає як нова форма фізкультурно-оздоровчих занять населення всіх вікових груп. Її основу складають загально розвиваючі вправи, елементи танцю, які гармонійно поєднані емоційно-ритмічною музикою.