Тернопільський національний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського
Зі спортом дружити - здоровими бути!
643 27.03.2017
Попович Дарія Володимирівна

Завідувач кафедри — Попович Дарія Володимирівна
Науковий ступiнь — д.м.н.
Вчене звання — професор
Посада— завідувач кафедри
E-mail — kozak@tdmu.edu.ua

ОСВІТА:
У 1986 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут, отримала диплом лікаря-лікувальника про повну вищу освіту за спеціальністю “Лікувальна справа”. Після здобуття вищої освіти працювала лікарем-інтерном за спеціальністю “Терапія” Тернопільської обласної клінічної лікарні.
В 2012 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України», отримала диплом магістра про повну вищу освіту за спеціальністю “Сестринська справа” та здобула кваліфікацію науковий співробітник.
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:
З 1987 по 1991 рік – дільничий лікар-терапевт Хмельницької міської поліклініки №1, у 1991 році – лікар виїзної бригади Тернопільської СШМД, з 1991 по 1994 рік – старший лаборант кафедри нормальної фізіології Тернопільського державного медичного інституту. З 1995 року по 2001 рік – асистент кафедри загальної гігієни, а з 2001 по 2002 рік – старший викладач кафедри загальної гігієни Тернопільської державної медичної академії, з 2002 по 2013 рік – доцент кафедри загальної гігієни та екології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. З 2013 року по теперішній час працює завідувачем кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання.
Підвищення кваліфікації:
ТДМУ імені І.Я.Горбачевського 03.03. – 28.03.2014 р. Передатестаційний цикл «Терапія» Посвідчення № 244 від 31. 03. 2014 р.
Національний фармацевтичний університет 26.04 – 23.05.2014 р. «Інноваційні технології у медичній та фармацевтичній освіті». Посвідчення №12 від 23 .05. 2014 рік.
Національний університет фізичного виховання і спорту України 18 .06 – 18. 12. 2015 р.  Спеціалізація. Свідоцтво №12 СПВ 129920 від 18. 12. 2015 р.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обгрунтування режиму професійного навчання дівчат-підлітків в навчально-виробничому комбінаті по спеціальності швачка».
У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Системні порушення в патогенезі раннього і пізнього періодів травматичної хвороби та їх корекція».

  1. Козак Д.В. Фізична реабілітація та основи здорового способу життя / Козак Д.В., Давибіда Н.О.– Тернопіль: ТДМУ. – 2015. – 199 с.
  2. Козак Д.В. Лікувальна фізична культура /Козак Д.В., Давибіда Н.О. .– Тернопіль: ТДМУ. – 2015. – 107 с.
  3. Kozak D. Plase of origin and place of residence versus level of physical activity of students of the medical university in Ternopil, Ukraine / Kozak D., Korda M, Bergier J. // Health Problems of Civilization – 2016. –  Vol. 10. Iss.4. – S. 26 – 30.
  4. Popovych D. ,Physical activity levels in female students of Ternopil State Medical University / Popovych D., Bergier J., Sopel O., Tsybulska L. Korda M. // International Jornal of Medicine Research – 2016. – №2 – С. 37 – 41.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: 
Приймає участь у державній науково-дослідній темі «Вивчення епідеміології, патогенезу, клініки та вдосконалення діагностики, терапії і профілактики Лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області. Розробка нових лікувальних технологій при цій інфекції» та “Клінічне обгрунтування застосування болюсотерапії, пунктурної фізіотерапії та ЛФК у хворих з поперековим остеохондрозом”. В рамках міжнародної співпраці очолює два проекти «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя студентів медичного університету в м.Тернополі» та «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя молоді в віці 15-17 років шкіл м. Тернополя», які проводяться спільно з  Вищою школою імені, Папи Іоанна Павла ІІ у Білій Підлясці (Польща).
Координатор грандового проекту «The lifestyle of various social and professional groups and health hazards connected with civilization in the PL-BY-UA border area» спільно із Державною вищою школою ім. Папи Іоанна Павла II в м. Бяла-Підляска (Польща), Державним Університетом ім. Янка Купала (Білорусія) та Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського (Україна), який отримав позитивну оцінку від Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine  2014-2020 у 2017 році.
Наукові дослідження проводяться переважно з напрямків: фізична активність, стиль життя та харчування у студентів та школярів, фізичний розвиток дітей та підлітків, наукове обгрунтування системи фізичної реабілітації для хворих з різною патологією і створення нових реабiлiтацiйних методик та програм.
Основним напрямком лікувально-консультативної роботи, яка проводиться на базі Комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» є лікарський контроль за особами, що займаються фізичною культурою та спортом та за хворими з різними нозологіями в напрямку фізичної реабілітації.
Читає лекції та веде практичні заняття для студентів медичного факультету за спеціальностями «Фізична реабілітація та спортивна медицина» (для студентів медичного факультету IV курсу та студентів стоматологічного  факультету III курсу), «Здоров’я людини» (для студентів медичного факультету I-IV курсів напрямку підготовки «Здоров’я людини») та «Фізична реабілітація» (для студентів I курсу медичного факультету з напрямку підготовки «Фізична реабілітація»).