Тернопільський національний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського
Зі спортом дружити - здоровими бути!
1419 28.03.2017
ТУРИЗМ. Загальні відомості

Спортивний туризм — неолімпійський вид спорту з подолання певного відрізку земної поверхні, який називають маршрутом. При цьому під «земною поверхнею» мається на увазі не лише ґрунтова поверхня Землі, але також і кам’яна, і водна тощо.
Спортивний туризм в Україні є важливою складовою загально-державної системи фізичної культури і спорту, патріотичного та духовного виховання молоді, зміцнення здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини шляхом залучення її до участі у змаганнях спортивних туристських походів та інших змаганнях з видів спортивного туризму.
Під час проходження маршруту долаються різні специфічні природні перешкоди. Наприклад, гірські вершини і перевали (у гірському туризмі) або річкові пороги (у сплавах річками). Спортивний туризм має за мету спортивне удосконалення в подоланні природних перешкод. Це означає удосконалення всього комплексу знань, умінь і навичок, фізичної підготовленості, необхідних для безпечного пересування людини по місцевості. Для реалізації спортивної мети здійснюють подорожі, насичені природними перешкодами, що дає змогу класифікувати їх як спортивні походи.
Спортивним туризмом в Україні займається Федерація Спортивного Туризму України. Люди які займаються спортивним туризмом є спортсменами. Основною ідеєю спортивного туризму є участь спортсменів в спортивних походах, змаганнях із спортивного туризму, експедиціях та екскурсіях.
Розвиваючись на межі спорту і активного дозвілля в природному середовищі, спортивний туризм сприяє розвитку внутрішнього туризму вітчизняної туристичної галузі шляхом пропаганди відносно дешевого і, одночасно, ефективного відпочинку, а також загальному розвитку туристичної галузі України, як потенційно високорентабельної галузі економіки.
Щороку близько 120 тисяч туристів-спортсмені усіх вікових груп беруть участь у різноманітних змаганнях зі спортивного туризму. За останні роки більше 70 туристам-спортсменам присвоєно високе спортивне звання «Майстер спорту України», підготовлено десятки тисяч спортсменів-розрядників зі спортивного туризму, а також створено кваліфікований суддівський корпус, до якого входить більше 40 суддів національної категорії зі спортивного туризм
Спортивний туристський похід —це групове або командне проходження туристичного спортивного маршруту певної протяжності з подоланням природних перешкод (перевалів, порогів, печер тощо) різної складності за нормативний час. Походи можуть бути організовані з таких видів спортивного туризму: пішохідного, гірського, лижного, водного, велосипедного, спелео, вітрильного, автомобільного, мотоциклетного, вітрильного. Можливе проведення комбінованих походів з елементами різних видів туризму, наприклад: пішохідна частина доповнюється водним сплавом.
Залежно від технічної складності, кількості природних перешкод, протяжності, тривалості походи поділяються на категорійні —з І до VI категорії складності та некатегорійні.
До некатегорійних походів належать походи, що мають складність, протяжність або тривалість, меншу від установленої для маршрутів І категорії складності, — 1-3-денні походи (походи вихідного дня) та походи 1, 2, 3 ступеня складності.
Секція туризму функціонує на базі спортивного корпусу університету з вересня 2016 року.
Актив секції складається зі студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультету.
Студенти котрі займаються в секції туризму мають змогу прийняти участь у змаганнях зі спортивного туризму, спортивно-туристському поході різного ступеня та категорії складності, відвідати різноманітні печери Тернопільської області та України, сплавитися по Дністру, а також прийняти участь в різноманітних спортивно-оздоровчих заходах пов’язаних з активним відпочинком у природніх умовах.
До занять туризмом запрошуються також викладачі університету!